FLASH

Të premten parlamenti i Sllovenisë voton amandamentin për të huajt

Të premten parlamenti i Sllovenisë voton amandamentin për të huajt

13.04.2023 Slloveni

Të premten, Komisioni i Punëve të Brendshme do të shqyrtojë sërish vendimin e DZ-së për ndryshimin e ligjit për të huajt

Sekretarja e Shtetit në Ministrinë e Brendshme, Tina Heferle, i bëri thirrje DZ të miratojë ndryshimin e propozuar për Ligjin për të Huajt. Ajo paralajmëroi se në të kundërtën do të zbatojë rregulloren e qeverisë së mëparshme, e cila anulon financimin e kurseve dhe vendos një nivel edhe më të lartë të njohjes së gjuhës sllovene.

Pas vetos së Këshillit të Shtetit, ndryshimi i ligjit për të huajt do të rishqyrtohet të premten nga Komisioni Parlamentar për Punët e Brendshme, Administratën Publike dhe Vetëqeverisjen Vendore. Rikonfirmimi i amendamentit do të kërkojë shumicën e votave të të gjithë deputetëve këtë herë, pra 46 në seancën plenare. Herën e parë, kur pro votuan 45 deputetë, përveç deputetëve të opozitës, kundër ishin edhe deputetët e koalicionit të majtë.

Sekretarja e Shtetit në Ministrinë e Brendshme, Tina Heferle , shpjegoi pas mbledhjes së qeverisë se janë në “kontakt të vazhdueshëm” me partnerët e koalicionit. Ata do të kenë një tjetër takim të shkurtër të premten para mbledhjes së komisionit dhe çështjet janë “pak a shumë të koordinuara, ose të gjithë e kuptojmë se ky amendament duhet të miratohet dhe të vihet në jetë” , shpjegoi ajo.

Sekretari i shtetit tha se qeveria i propozon DZ-së të mbështesë sërish ndryshimin e ligjit për të huajt kur të merret sërish vendimi. Ndryshe, ajo vuri në dukje disa zgjidhje që sjell amendamenti. Sipas Tina Heferla, një nga ndryshimet kryesore në amendament është se kërkesa për njohjen e gjuhës sllovene në nivelin A1 për anëtarët e familjes vonohet me 18 muaj, pasi gjithçka duhet të përgatitet gjatë kësaj kohe në mënyrë që edhe kërkesa e gjuhës të mund të të zbatohen në praktikë. ” Arsimi dhe provimet menaxhohen nga qendra e gjuhës sllovene, e cila në atë kohë zbuluam se nuk kishte kapacitet të mjaftueshëm për të kryer një numër kaq të madh provimesh.” Amendamenti i propozuar vendos 1 nëntor 2024 si datën kur kushti duhet te hyje ne fuqi.

Sipas Sekretarit të Shtetit, zbatimi i amendamentit të Ligjit për të huajt duhet të shmangë në radhë të parë pasojat negative të mospranimit të tij. Nëse amendamenti nuk miratohet në DZ, do të hyjë në fuqi rregullorja nga viti 2021, me të cilën qeveria e mëparshme ligjësoi dhënien e detyrueshme të provimit të gjuhës në një nivel më të lartë dhe heqjen e financimit për kurset e gjuhës sllovene, theksoi ajo. “ Duke qenë se nuk ka kapacitete sepse qeveria e mëparshme e vendit nuk është përgatitur për zbatimin cilësor të vendimeve që kanë marrë, vonesa e këtyre 18 muajve është ende e nevojshme” .

Ajo shtoi se amendamenti parashikon zgjerimin e kurseve të gjuhës sllovene dhe përmirësimin e politikës ekzistuese integruese me angazhimin e qeverisë për të përgatitur një strategji të re për integrimin e të huajve që nuk janë shtetas të BE-së. ” Ne duam të sigurohemi që ndryshimet që po prezantojmë të jenë të realizueshme në praktikë. Në MNZ kemi përfunduar tashmë aktivitetet fillestare në këtë fazë dhe jemi gati të fillojmë punën menjëherë. ” për përfshirjen e të huajve.

Në amendament, kryesisht zgjidhje që do të lehtësonin njësitë administrative

Heferle tha se amendamenti sjell një sërë zgjidhjesh të mira që janë anashkaluar disi deri më tani, por që do të lehtësojë ndjeshëm punën administrative të njësive administrative kur vendosin për çështje që përfshijnë të huaj. ” Një nga ndryshimet është se kartat për zgjatjen e lejeve të qëndrimit të përkohshëm dhe të përhershëm do t’u dërgohen individëve me postë. ” Kjo duhet të ndihmojë në përshpejtimin e procedurave.

Si një risi tjetër, ajo deklaroi se gjurmët e gishtave të dorëzuara në procesin e dhënies së lejes së parë të qëndrimit do të ruhen dhe do të përdoren në procesin e rinovimit të lejes. Gjurmët e gishtërinjve do të mund të ruhen për pesë vjet, gjë që duhet të lehtësojë edhe punën e njësive administrative.

Do të hiqet edhe detyrimi për verifikimin periodik të mjeteve të jetesës. Kjo do të thotë në praktikë që njësitë administrative do të kontrollojnë aftësinë e të huajit për të mbajtur veten kur ai të aplikojë për herë të parë për qëndrim dhe kur të aplikojë për zgjatjen e lejes. fondet e kërkuara janë ende të siguruara. Nëse zbulon se nuk ka më mjete, ajo do të veprojë në përputhje me ligjin, shpjegoi Heferle.

Shqyrtimi me prioritet i kërkesave në fushën e shëndetësisë, arsimit dhe kujdesit social

Amendamenti i ligjit për të huajt prezanton gjithashtu mundësinë e punësimit më të shpejtë të të huajve. Po prezantohet shqyrtimi me përparësi i aplikimeve për dhënien e një licence të vetme për profesionet në fushën e shëndetësisë, kujdesit social, arsimit dhe fushave të tjera me interes publik. Një masë tjetër në këtë drejtim është procesi i thjeshtuar i ndryshimit të punëdhënësve. “ Kur një punëtor i huaj dëshiron të ndryshojë punëdhënës ose të punojë për dy ose më shumë punëdhënës në kuadrin e një leje qëndrimi të vetme, shkëmbimi do të ishte i mundur vetëm në bazë të pëlqimit të zyrës së punës” . Kjo masë parashikohet të lehtësojë edhe njësitë administrative, të cilat nuk do të kenë më nevojë të nxjerrin vendime miratimi me shkrim në fazat e ndërmjetme. Një vendim i tillë do të jepet vetëm në rast të pëlqimit negativ.

ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari Zona Industriale-Shirokë, 23000 Suharekë,
Kosovë
Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani
New Born Master Arsim dhe Edukim Rruga Xhavit Sylaj p.n.,
Kosovë
Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari Tominceva cesta 24, Kranj, 4000 Kranj,
Slloveni