FLASH

Fadil Vokrri

vende të reja pune në diasporë
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari
Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari
New Born Master Arsim dhe Edukim
Leard d.o.o. Ndërtimtari