FLASH

Edon Zhegrova

vende të reja pune në diasporë
Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari
Leard d.o.o. Ndërtimtari