FLASH

Slloveni, të huajt duhet të presin një kohë të gjatë për vazhdimin e leje qëndrimit

Slloveni, të huajt duhet të presin një kohë të gjatë për vazhdimin e leje qëndrimit

15.04.2023 Slloveni

Të huajt që vijnë në Slloveni dhe aplikojnë për një leje qëndrimi të përhershme përballen me një pritje të gjatë për zgjidhjen e kërkesës.

Në mesin e tyre ka edhe shumë gra që ndodhen në Slloveni në bazë të lejes së përkohshme të qëndrimit për shkak të bashkimit familjar, por derisa janë në pritje të lejes së qëndrimit të përhershëm, nuk mund të largohen nga Sllovenia dhe as të gjejnë punë. 

Njëra prej tyre është edhe Selvije , e cila u shpërngul nga Kosova në Slloveni për shkak se i shoqi punon këtu. Ajo erdhi në Maribor dy vite më parë dhe menjëherë pas kësaj aplikoi për një leje qëndrimi të përhershme, të cilën e pret prej më shumë se një viti: “Asgjë nuk po ndodh me lejen time të përhershme të qëndrimit dhe këto procedura janë vërtet shumë të gjata”.

Njësitë administrative kanë shënuar rritje të numrit të aplikimeve nga të huajt që nga fillimi i epidemisë dy vite më parë. Disa aplikime, përfshirë ato për mbrojtjen e përkohshme të qytetarëve të Ukrainës, zgjidhen me prioritet dhe brenda afatit ligjor, ndërkohë që ka ngecje të mëdha për të gjitha aplikimet e tjera të të huajve. 

Marjana Fras Zorec , Shefe e Departamentit të të Huajve në Njësinë Administrative Maribor, tregon arsyet se pse është kjo gjendje: “Vonesat krijohen pikërisht nga mungesa e personelit dhe numri i madh i aplikimeve, ndoshta shifra është se në vitin 2022 kemi përfunduar me pak më shumë se 20,617 aplikime të pranuara”.

Aktualisht aplikacionet janë duke u procesuar nga 19 punonjës, por së shpejti do të mbeten pa dy prej tyre. Procedurat administrative janë kërkuese dhe për shkak të vonesave punonjësit janë nën presione të ndryshme si nga vetë organet, ashtu edhe nga përfaqësuesit apo avokatët e tyre.

Ministria e Administratës Publike miratoi 6 vende të reja pune për njësinë administrative Maribor muajin e kaluar, sqaron më tej shefja e Departamentit të të Huajve në njësinë administrative Maribor, M.Sc. Marjana Fras Zorec , duke shtuar : “Të gjithë këta punonjës që do të punojnë. në mjedisin tonë të punës duhet ende shumë trajnim dhe edukim”.

Si rezultat, do të duhet ende pak kohë që vendet e tjera të punës të bëhen të njohura në reduktimin e numrit të mbetur të përpunimit të aplikimeve për të huajt.

Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Vitamina - Marketing Agency Marketing / Web Srednje Bitnje 72, 4209 Žabnica,
Slloveni
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni
Hallka Marketing Agency Marketing / Web Rr. Brigada 123, 23000 Suharekë,
Kosovë