FLASH

Slloveni, nga sot ka hyrë në fuqi ndryshimi i ligjit për të huajt

Slloveni, nga sot ka hyrë në fuqi ndryshimi i ligjit për të huajt

27.04.2023 Slloveni

Ka hyrë në fuqi amendamenti i ligjit për të huajt, i cili sipas MPB-së heq pengesat administrative dhe mundëson menaxhim më të shpejtë të procedurave për dhënien dhe shërbimin e lejeve të qëndrimit dhe zgjat kurset falas të gjuhës sllovene.

Propozimi legjislativ, siç shpjegoi ministri Boštjan Poklukar gjatë procesit të miratimit, thjeshton procesin e ndryshimit të punëdhënësve dhe me një rol më të madh të zyrës së punës, mundëson përshpejtimin e shqyrtimit të kërkesave të të huajve për lëshimin e një leje të vetme për profesionet në fushën e shëndetësisë, kujdesit social, arsimit dhe aftësimit. Me këtë dëshirojnë t’i lehtësojnë njësitë administrative në ministri me qasje sistematike dhe këto procese do t’i vazhdojnë edhe në kuadër të ndryshimit të rregullt të Ligjit për të huajt, i cili është paraparë në gjysmën e dytë të këtij viti.

Amendamenti përcakton gjithashtu kërkesën e njohjes së gjuhës sllovene në nivelin A1 për zgjatjen e lejes së qëndrimit për shkak të bashkimit familjar për anëtarët e familjes së shtetasve të vendeve të treta, dhe në nivelin A2 për lëshimin e një leje qëndrimi të përhershme për personat e vendeve të treta.

Sllovenia nuk ka kërkesë të gjuhës për momentin

Deri më 27 tetor 2023, të huajt nuk duhet të plotësojnë kërkesën e njohjes së gjuhës sllovene. Nga data 28 tetor 2023 deri më 1 nëntor 2024, në procesin e zgjatjes së lejes së qëndrimit për shkak të bashkimit familjar, do të jetë e nevojshme të dorëzohet një certifikatë pjesëmarrjeje në programin e mësimit të gjuhës sllovene A1, dhe nga 1 nëntori 2024 procesi i zgjatjes së lejeve për qëndrim të përkohshëm për shkak të bashkimit familjar dhe për qëndrim të përhershëm duhet të dorëzohet një certifikatë e kalimit me sukses të testit të gjuhës sllovene A2.

Për shkak të kushtit të njohjes së gjuhës sllovene për anëtarët e familjeve të të huajve, që sipas tyre do të çojë në ndarjen e familjeve, amendamenti hasi në kundërshtime të forta nga organizatat joqeveritare. Për të njëjtën arsye kundërshtohej edhe nga të majtët. Ata paralajmëruan se amendamenti kërcënon të drejtën e të huajve, veçanërisht punëtorëve fizikë, për jetën familjare.

Po përgatitet një strategji për integrimin e të huajve

Këshilli i Shtetit, megjithatë, vuri veton ndaj ndryshimit të ligjit, pasi vlerësoi se vonesa në zbatimin e ligjit të qeverisë së mëparshme në pjesën që i referohet kushtit të njohjes së gjuhës sllovene për të huajt nuk lejon integrim. Megjithatë, integrimi individual është e drejtë dhe detyrë e çdo individi që banon ose synon të banojë në Slloveni. Nevoja për njohjen e gjuhës është në çdo hap, veçanërisht kur punësohet dhe integrohet në mjedisin e punës, theksuan ata.

Si rezultat i të gjitha shqetësimeve të shprehura në miratimin e amendamentit legjislativ, Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me dikasteret e tjera dhe organizatat joqeveritare, nisi përgatitjen e një strategjie për integrimin e të huajve. Qeveria duhet ta miratojë këtë brenda gjashtë muajve.

Hallka Marketing Agency Marketing / Web Rr. Brigada 123, 23000 Suharekë,
Kosovë
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni