FLASH

Rritet dogana për blerjet me vlerë më të ulët se 150 euro në BE

Rritet dogana për blerjet me vlerë më të ulët se 150 euro në BE

18.05.2023 Lajme

Komisioni Evropian ka propozuar sot reformën e bashkimit doganor të Bashkimit Evropian, e cila ndër të tjera parashikon vendosjen e detyrimeve doganore për produktet vlera e të cilave është më e ulët se 150 euro.

Reforma e propozuar shfuqizon pragun aktual në bazë të të cilit mallrat me vlerë më të vogël se 150 euro përjashtohen nga taksat doganore, i cili u shfrytëzua gjerësisht nga mashtruesit.

Komisioni thekson se është një praktikë shumë e zakonshme ulja e menjëhershme e vlerës së paketave që hyjnë në BE për të shmangur pagesën e detyrimeve doganore. Sipas propozimit të ri, platformat online do të bëhen akterët kryesorë për të siguruar që mallrat e shitura online në BE të përmbushin të gjitha detyrimet doganore.

Ky është një ndryshim i rëndësishëm nga sistemi aktual doganor, i cili vendos përgjegjësinë mbi konsumatorët dhe transportuesit individualë. Platformat do të jenë përgjegjëse për sigurimin e pagesës së detyrimeve doganore dhe TVSH-së në momentin e blerjes, kështu që konsumatorët nuk do të ekspozohen më ndaj tarifave të fshehura ose dokumenteve të papritura kur marrin një paketë.

Duke qenë se platformat online janë importues zyrtarë, konsumatorët e BE-së mund të jenë të sigurt se të gjitha detyrimet janë paguar dhe se blerja e tyre është e sigurt dhe në përputhje me standardet mjedisore, të sigurisë dhe etike të BE-së.

Ai gjithashtu thjeshton llogaritjen e tarifave doganore për produktet më të zakonshme me vlerë të ulët të blera jashtë BE-së, duke reduktuar mijëra kategoritë e mundshme doganore në vetëm katër.

Kjo do të lehtësojë shumë llogaritjen e tarifave doganore për paketat e vogla, gjë që do të ndihmojë platformat dhe autoritetet doganore të përpunojnë më mirë miliardë copat e mallrave të blera në tregtinë elektronike që hyjnë çdo vit në BE. Regjimi i ri, i përshtatur i tregtisë elektronike, pritet të sjellë të ardhura shtesë doganore në vlerën miliarda euro në vit.

Turqia është gjithashtu anëtare e bashkimit doganor, që do të thotë se ajo mund të tregtojë me BE-në pa tarifa, por nuk mund të ketë politikën e saj tregtare plotësisht të pavarur. Nga ana tjetër, Britania e Madhe anëtare e deritanishme e BE-së nuk e donte “opsionin turk” dhe vendosi të largohej nga bashkimi doganor, gjë që krijon probleme të mëdha në Irlandën e Veriut.

Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Hallka Marketing Agency Marketing / Web Rr. Brigada 123, 23000 Suharekë,
Kosovë
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari Zona Industriale-Shirokë, 23000 Suharekë,
Kosovë