FLASH
0
admin
Apr 04, 2023 12:34 AM 0 Answers Zvicër
Member Since Oct 2021
Closed
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):
- Ekstrakti i lindjes
- Nëse keni poseduar letërnjoftim të UNMIK-UT, atë duhet ta dorëzoni, ose në rast të humbjes raportin e policisë lidhur me humbjen e dokumentit;
- Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë

Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash:
- Ekstrakti i lindjes;
- Letërnjoftimi i vjetër

Në rast të humbjes/konfiskuar:
- Kopja e LTNJ, ose pasaportës
- Ekstrakti i lindjes
- Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit

0 Subscribers
Question is closed, you can't answer or comment.
0 Answers