FLASH

Mbi 17 mijë persona në Kosovë paguhen edhe për një punë të dytë

Mbi 17 mijë persona në Kosovë paguhen edhe për një punë të dytë

29.04.2023 Kosovë

Në mars të këtij viti në Kosovë të regjistruar kanë rezultuar mbi 360 mijë persona. Prej tyre 17,335 kanë marrë pagë edhe për një punë të dytë.

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat Administrative të Tregut të Punës për muajin mars 2023.

Këto të dhëna bazohen në të dhënat e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK).

Ky publikim ofron  të dhëna për numrin e të punësuarve të kategorizuar sipas: gjinisë, grup-moshës, numrit të të punësuarve me pagë primare dhe sekondare, përqindjes së të punësuarve, aktiviteteve ekonomike, si dhe të dhënat për punëkërkuesit e regjistruar sipas gjinisë dhe grup-moshës.

“Në muajin mars, të punësuar me pagë primare sipas gjinisë janë regjistruar 360 436 persona, prej tyre 217 978 meshkuj dhe 132 495 femra. Kurse, të punësuar me pagë sekondare sipas gjinisë janë regjistruar 17 335 persona, prej tyre 11 305 meshkuj dhe 5 299 femra”.

ASK thotë se punësimi sipas aktiviteteve dhe gjinisë mbi moshën 15 vjeçare ishte më i madh te: Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm social (22.7%); Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparime automjetesh dhe motoçikletash (21.7%); Prodhimi (11.2%); Ndërtimtaria (6.2%); Aktivitetet e akomodimit dhe shërbimet e ushqimit (5.5); Aktivitetet financiare dhe të sigurimeve (5.3%), etj.

Ndërkaq, punëkërkues të regjistruar sipas grup-moshës ishin 27 776 persona, prej tyre 15 139 meshkuj dhe 12 637 femra.

Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani
Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari Tominceva cesta 24, Kranj, 4000 Kranj,
Slloveni
New Born Master Arsim dhe Edukim Rruga Xhavit Sylaj p.n.,
Kosovë
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari Zona Industriale-Shirokë, 23000 Suharekë,
Kosovë