FLASH

Kryesisht të huajt lëvizin në autostradat sllovene pa vinjeta

Kryesisht të huajt lëvizin në autostradat sllovene pa vinjeta

23.06.2023 Slloveni

Në muajt e ardhshëm, Dars do të kryejë më shumë mbikëqyrje në terren

Shumica e automjeteve që lëvizin në autostrada pa vinjetë zbulohen gjatë verës. Pjesa më e madhe e dhunuesve pa vinjetë, të cilët zbulohen nga sistemi elektronik apo inspektorët e tarifave, janë të huaj.

Dars vitin e kaluar ka lëshuar më shumë se 60 mijë dënime për shkak të mospërdorimit të vinjetave, nga të cilët 18 për qind kanë qenë vendas dhe 82 për qind shoferë të huaj. Një raport i ngjashëm ishte i vlefshëm edhe deri në qershor të këtij viti.

Në verë, kur trafiku tranzit në autostrada rritet, do të ketë sërish vozitës të huaj pa vinjeta elektronike. Prandaj Dars do të kryejë kontroll më të madh në terren në muajt e ardhshëm. “ Kemi vendasit në kamera, ndërsa të huajt duam t’i gjobisim në terren, pasi kjo do të thotë që gjoba do të shlyhet menjëherë ”, shpjegon Marjan Koler nga Darsi.

Në maj, Dars filloi testimin e procedurave në distancë edhe për të huajt. ” Kjo nënkupton dërgimin e faturave me postë bazuar në të dhënat e pronarëve të automjeteve të regjistruar në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ne e bëjmë këtë për vendet, të dhënat e të cilave janë tashmë të disponueshme. Kjo nënkupton 16 vende, ndërsa ne jemi ende në pritje të disponueshmërisë së të dhënave për vende të tjera ” .

Siç shtoi Koler, nuk mund të komentojnë ende rezultatet pasi faturat janë dërguar vetëm jashtë vendit. Nëse gjobat nuk paguhen, autoriteti kundërvajtës fillon rikuperimin. Në rastin e zbatimit të suksesshëm jashtë vendit, gjoba shkon si e ardhur e vendit shkelës, jo Dars apo buxhetit slloven.

Vitamina - Marketing Agency Marketing / Web Srednje Bitnje 72, 4209 Žabnica,
Slloveni
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari Tominceva cesta 24, Kranj, 4000 Kranj,
Slloveni