FLASH

Komunala Novo Mesto do të rrisë çmimin e shërbimeve komunale

Komunala Novo Mesto do të rrisë çmimin e shërbimeve komunale

11.04.2023 Slloveni

Komunala Novo Mesto do të rrisë çmimin e shërbimeve komunale në komunat e Dolenjskës qendrore, të cilat i mbulon me aktivitetin e saj. Ajo synon t’i rrisë çmimet e këtyre për 12 deri në 20 për qind mesatarisht dhe në varësi të subvencioneve komunale. Në rastin e një familjeje prej katër anëtarësh, kjo do të nënkuptonte një rritje mesatare nga pesë deri në shtatë euro, njoftoi menaxhmenti i saj.

Kryetari i komunës së Novo Mestos, Gregor Macedoni, shpjegoi në një konferencë për shtyp në Novo Mesto në emër të tetë komunave të përmendura se propozimi për ngritjen e çmimeve të shërbimeve komunale, i cili ende duhet të miratohet nga gjashtë prej tetë këshillave komunalë, u mbështet në çmimet e produkteve energjetike, materialeve dhe kostove. Në rritjen e çmimit ka ndikuar edhe zbatimi i projekteve të rinovimit dhe modernizimit të komunës ose sidomos infrastruktura ujore e viteve të fundit.

Ndryshe, bëhet fjalë për rritjen e çmimit të shërbimeve komunale në komunat themeluese apo në komunën Novo Mesto dhe në komunat Šmarješke Toplice, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk dhe Straža. Në komunat Škocjan dhe Dolenjske Toplice, këshilltarët vendorë kanë miratuar tashmë rritjet e lartpërmendura. Në komunën e Shkocjanit, shërbimet komunale janë rritur për 5.36 euro, ndërsa në Dolenjske Toplice për 9.2 euro.

Në komunën Novo mesto, shërbimet e lartpërmendura pritet të shtrenjtohen për rreth një të dhjetën, ndërsa shuma në faturën e një familjeje mesatare katër anëtarëshe pritet të jetë gjashtë euro më e lartë me subvencionimin komunal, shtoi kryetari i komunës. Novo mesto.

Bojan Kekec , drejtor i Komunës së Novo mesto , deklaroi se shpenzimet e tyre për rrymë janë rritur për 1.6 milionë euro në dy vitet e fundit dhe me investimet e fundit kanë pasur 1.1 milionë shpenzime. Me buxhetin prej 17 milionë eurosh të Komunale Novo mesto, kjo do të thotë gjithsej 2.7 milionë euro më shumë shpenzime, theksoi ai.

Në të njëjtën kohë, kimikatet e nevojshme u rritën me 100 për qind, materialet nga 15 deri në 30 për qind, si dhe paga minimale dhe çmimi i qirasë së infrastrukturës komunale. Nëse kompania nuk do të rriste çmimin e shërbimeve të saj, do të përballej me probleme likuiditeti, vlerësoi më tej ai.

Më tej ka theksuar se në të kundërtën, kryetarët e komunave të lartpërmendura të Dolenjit kanë kohë që diskutojnë për unifikimin e çmimeve të taksës së ujit. Ndryshe, do të ishte një gjest solidariteti, me të cilin do të ndihmonim komunat që kanë më shumë kosto me ujësjellës për shkak të pabarazisë së terrenit dhe vendbanimeve të shpërndara. Gjithashtu, dëshirojmë ta informojmë shtetin se duhet të vendosen mekanizma dhe masa të caktuara shtetërore për zbutjen e problemeve të përmendura, shtoi ai.

Problemet më të mëdha me rritjen e çmimit të shërbimeve komunale dhe me bashkëfinancimin komunal priten në komunën e Zhuzhemberkut. Gjegjësisht, shtrihet në një terren shumë të thyer dhe pak të populluar. Komuna e Zhužemberk ndërtoi gjithashtu një sistem primar të furnizimit me ujë në kuadër të projektit rajonal të furnizimit me ujë të Suhokraj në vitet e fundit. Ai duhet të ndërtojë një dytësor, por ka kohë që nuk ka marrë përgjigje nga shteti për bashkëfinancim, paralajmëroi Jože Papež, kryetari i komunës së Zuzemberkut.

Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari Zona Industriale-Shirokë, 23000 Suharekë,
Kosovë