FLASH

Cilat do të jenë ndryshimet me ligjin e ri për të huajt në Slloveni

Cilat do të jenë ndryshimet me ligjin e ri për të huajt në Slloveni

10.04.2023 Aktuale

Sipas portalit qeveritar të Republikës së Sllovenisë me ndryshimet e reja në ligjin për të huajt, do të eliminohen pengesat administrative dhe do të mundësohet menaxhim më i shpejtë i procedurave për dhënien dhe shërbimin e lejeve të qëndrimit dhe certifikatave të regjistrimit.

Qeveria e Republikës së Sllovenisë në mbledhjen e marsit ka përcaktuar tekstin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të huajt. Miratimi i ligjit është i nevojshëm për shkak të lehtësimit administrativ të njësive administrative.

Lejet e qëndrimit(vizat)
Mundësia e dërgimit të kartave të lejeve të qëndrimit të përkohshëm dhe të lejeve të qëndrimit të përhershëm me postë.

Thjeshtohet procesi i ndërrimit të punëdhënësve, ndërrimi i vendeve të punës me të njëjtin punëdhënës ose punësimi me dy ose më shumë punëdhënës në kuadër të të njëjtës vizë. Për të huajt procedurat do të jenë më të shpejta dhe më të thjeshta.

Në procedurën e vazhdimit të leje qëndrimit mund të përdoren edhe gjurmët e gishtërinjëve të dhëna në procedurën e lëshimit të lejes së parë të qëndrimit. Kjo do të thotë se njësia administrative nuk do të ketë më nevojë të kërkojë shenja gishtërinjësh. Ata do të përdorin ato për pesë vjet.

Gjuha sllovene
Do të mundësohet ndjekje falas në kurse të gjuhës sllovene për të gjitha kategoritë e të huajve. Me këtë inkurajohet integrimi i të huajve në shoqërinë sllovene dhe eliminohet rregullorja ligjore që do të hynte në fuqi më 27 prill 2023.

Amendamenti nuk ndryshon kërkesën për njohjen e gjuhës sllovene në nivelin (A1) për vazhdimin e lejes së përkohshme të qëndrimit për shkak të bashkimit familjar dhe në nivelin bazë (A2) për marrjen e leje qëndrimit të përhershëm. Prandaj, këto dispozita do të hyjnë në fuqi më 27 prill 2023.

Përjashtimet kur i huaji plotëson kushtin e njohjes së gjuhës sllovene në nivelin A1

  1. Gjatë vazhdimi së lejes së përkohshme të qëndrimit për shkak të bashkimit familjar, nëse:

është pranuar në programe arsimore ose studimore të vlefshme publike në Slloveni, ose ka përfunduar shkollimin në çdo nivel në Slloveni, ose ka përfunduar shkollën fillore ose të mesme në gjuhën sllovene të mësimit në zonat e banuara nga anëtarë të komunitetit kombëtar slloven indigjen në vendet fqinje, është më i vjetër se 60 vjeç, është analfabet, por komunikon verbalisht në sllovenisht, gjë që dëshmohet me një çertifikatë të dhënies së suksesshme të provimit në komunikimin e folur në sllovenisht në nivelin fillestar,
është mbajtës i kartës blu të BE-së, për shkak të dëmtimeve shëndetësore që pengojnë komunikimin, ai nuk arrin të bëjë provimin në formatin e kërkuar – këtë e vërteton me një ekspert me shpenzimet e tij.

  1. Gjatë marrjes së lejes së qëndrimit të përhershëm bazuar në pesë vjet qëndrim të vazhdueshëm në Slloveni, nëse:

është pranuar në programe arsimore ose studimore të vlefshme publike në Slloveni, të cilat zhvillohen në gjuhën sllovene dhe mundësojnë përvetësimin e një arsimi publik të vlefshëm, ose ka përfunduar shkollimin në çdo nivel në Republikën e Sllovenisë, ose ka përfunduar shkollën fillore ose të mesme me gjuhën sllovene të mësimit në zonat ku anëtarët e bashkësisë kombëtare autoktone sllovene jetojnë në vendet fqinje, është më i vjetër se 60 ose më i ri se 18, është analfabet, por komunikon verbalisht në sllovenisht, gjë që dëshmohet me një çertifikatë të dhënies së suksesshme të provimit të komunikimit të folur në sllovenisht në nivelin bazë, një të huaji të cilit mund t’i lëshohet një leje qëndrimi i përhershëm para skadimit të pesë viteve të qëndrimit të vazhdueshëm ligjor në Republikën e Sllovenisë (mbajtës i kartës blu të BE-së; një i huaj qëndrimi i të cilit në Republikën e Sllovenisë është në interes të Republikës së Sllovenisë; një i huaj me origjinë sllovene; anëtarët e familjes së një të huaji, i cili ka një leje qëndrimi të përhershme ose status refugjati në Republikën e Sllovenisë),
për shkak të dëmtimeve shëndetësore që pengojnë komunikimin, ai nuk arrin të bëjë provimin në formatin e kërkuar – këtë e vërteton me një ekspert me shpenzimet e tij.

Vitamina - Marketing Agency Marketing / Web Srednje Bitnje 72, 4209 Žabnica,
Slloveni
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni
Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani