FLASH

Asamblea e Suharekës mban seancën e fundit për këtë legjislaturë, miratohet Plani Zhvillimor Komunal

Asamblea e Suharekës mban seancën e fundit për këtë legjislaturë, miratohet Plani Zhvillimor Komunal

29.10.2021 Lajme

Në mbledhjen e dhjetë për këtë vit dhe të fundit për këtë legjislaturë është mbajtur seanca e rregullt e asamblesë komunale në Suharekë.

Me katër pika të rendit të ditës dhe aprovimit të pikës së pestë për miratimin e projektbuxhetit për vitin 2022, edhe kjo seancë është përcjellur me debat.

Gjatë kësaj seance pikë kyçe ka qenë miratimi i Planit Zhvillimor Komunal tek e cila asambleistët kanë replikuar dhe kanë kërkuar që e njëjta të bartet në një seance tjetër.

Megjithatë pas shterrjes së debatit kjo pikë e rendit të ditës ka kaluar me 17 vota për, 9 kundër dhe 3 abstenime.

Plani Hapësinor i Kosovës, Strategjia për Zhvillim Hapësinor, është dokument i planifikimit hapësinor, i përgatitur nga niveli i qeverisjes qendrore për të siguruar zhvillim tëbaraspeshuar dhe të qëndrueshëm për regjionet dhe komunat e Republikës së Kosovës.

Sipas qeverisjes procesi i hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, është bërë në rrethana të përshtatshme, duke marrë parasysh gjendjen ekzistuese, planifikimet hapësinore ekzistuese si dhe një spektër të gjerë të aspekteve që shqetësojnë banorët.

Bautrocknung-Profi GmbH Ndërtimtari Berliner Allee 35, 30855 Langenhagen,
Gjermani
ISEFERI SH.P.K. Prodhimtari Zona Industriale-Shirokë, 23000 Suharekë,
Kosovë
Hallka Marketing Agency Marketing / Web Rr. Brigada 123, 23000 Suharekë,
Kosovë
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni